Gerő Kft., Nagykanizsa, Gyakorlati képzési kapacitások fejlesztése, OKÉV-NYD pályázat
Szakály György egyéni vállalkozó, Nyírvasvári, Bútorasztalos műhelybe gépek vásárlása, ezáltal munkahelyteremtés 5 fő részére, MPA pályázat
Aktuális Pályázatok


Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.
Benyújtási határidő: 0000-00-00

A pályázat célja: A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek.

Rendelkezésre álló forrás: 4,94 milliárd Ft • Támogatott pályázatok várható száma 1500 db

Pályázók köre: A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. • A 18-35 éves korhatár úgy értendő, hogy a támogatási szerződés aláírásakor már betöltötte a 18. életévét és még nem töltötte be a pályázó a 35. életévét, kivéve a 0-6 éves kisgyermeket nevelő szülőket, mert az ő esetükben a korhatár 18-40 év. • A természetes személy más gazdasági táraságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonosa • Csak belföldinek minősülő, Magyarországon, a konvergencia régióban székhellyel rendelkező mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás pályázhat, aki az üzleti terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult • A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell elkészített és jóváhagyott üzleti tervvel • A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció keretében teljesített képzést igazoló tanúsítvánnyal Jogi forma alapján: • Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) Közkereseti társaság (KSH 211) Betéti társaság (KSH 212) Egyéni cég (KSH 213) Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231) Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. Csak konvergencia régiókban megvalósított tevékenységek: • Előkészítési tevékenységek: cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás, kötelező engedélyek beszerzése; • Megvalósítás: eszközbeszerzés (új), eszközbérlés, munkavállalók foglalkoztatása, információs technológia fejlesztés, piacra jutás támogatása, képzés, tanácsadás, immateriális javak beszerzése, anyagbeszerzés, könyvelés, tájékoztatás nyilvánosság

Támogatható tevékenységek: • Minimum 30%, maximum 50 % személyi jellegű ráfordítás • Tájékoztatás, nyilvánosság • Esélyegyenlőségi szempont vállalás • Fenntarthatósági szempont vállalás

A támogatás mértéke: Támogatás összege: max. 3 000 000.- Ft / max. 6 000 000.- Ft A támogatási intenzitás mértéke: 90 % A 10 % önrész igazolására a támogató okirat kiállításakor kerül sor.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő

• Támogatás a támogatásra szóló döntés kézhezvételét megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető; • A projekt megkezdésének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő legkésőbb 5 hónapon belül kell tervezni; • A projekt megvalósítása annak megkezdésétől minimum 7 és maximum 8 hónapra tervezhető • Előleg mértéke a támogatás maximum 25 %-a; • Kötelező fenntartás 3 év (fejlesztés eredményét bérbe adni, eladni nem lehet)


további megjelent pályázatok >>>