Heniem Kft., Budapest, Millenium Technology Prise (finn kutatói díj)
CÉLBETON Kft., Kenderes, Betonkeverő üzem fejlesztése, és új munkahelyek teremtése, MPA pályázat
Aktuális Pályázatok


Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kódszám: TÁMOP-2.3.4.A-13/1
Benyújtási határidő: 0000-00-00

A pályázat célja: A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Rendelkezésre álló forrás: 8,5 Milliárd Forint

Pályázók köre: A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma2 legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját, és amelyek: • a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek, • illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Támogatható tevékenységek: 1. A gyakornokok foglalkoztatása 2. Mentori tevékenység 3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.) 4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

A támogatás mértéke: legfeljebb 100% Támogatás összege: legalább 460.350 Ft legfeljebb 30.000.000 Ft

A támogatás formája: Vissza nem térítendő

1. Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását. 2. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni. 3. A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát megalapozó szakképesítés SZVK-jában rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia. 4. A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges. 5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket. A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai: • 9 hónapos gyakornoki idő kitöltése, • együttműködés a mentorral.


további megjelent pályázatok >>>