Jász-Terra Kft., Budaörs, Munkahelyteremtő beruházás és képzési program Jászalsószentgyörgyön, VF pályázat
JÁSZ-TERRA Kft., Budaörs, „A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál”, OFA MUNKÁBA pályázat
Aktuális Pályázatok


Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás

A pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium
Kódszám: 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet
Benyújtási határidő: 2013-10-18

A pályázat célja: A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése.)

Rendelkezésre álló forrás: 24 milliárd forint

Pályázók köre: Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő: - mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, - számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja, akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják vagy - aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja vagy - akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja. - a csatolt pontozás alapján megadott összpontszámból legalább a 21 pontot eléri.

Támogatható tevékenységek: - kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft - nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft. - a jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai beszerzésére támogatható - Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.

A támogatás mértéke: A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő

Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be. 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig


további megjelent pályázatok >>>